dilluns, 15 de novembre del 2010

Com influeixen els colors en la nostra tria d'aliments?


RESULTATS
Gràcies als gràfics obtinguts em pogut veure que en el cas de les noies el sentiment que predomina és la força amb un 32,4% i en segon lloc l’amor amb un 18, 9, cosa ben estranya ja que nosaltres teníem la idea de que seria al inrevés. I en el cas dels nois hem pogut veure que els sentiment més repetit ha sigut l’alegria amb un 33,3% i en segon lloc l’amor amb un 20,8%. Mirant aquets resultats podríem deduí que els colors favorits d’aquests nois i noies segurament estan entre el groc, taronja i vermell, ja que aquest colors ens aporten alegria, energia, força, valor, vitalitat, entre d’altres.
CONCLUSIONS
Les principals conclusions extretes del nostre treball són les següents:
·      La vista és el sentit més important en relació amb l’acceptació d’un determinat aliment. Per tant, considerem que la possible resposta a la pregunta del títol del nostre projecte seria afirmativa.
·      Segons els gràfics obtinguts, podem afirmar que entre les noies la sensació més apropiada per a definir el seu color favorit és la força, en canvi en els nois predomina més l’alegria. A partir d’aquests resultats ens podem endinsar en el món de les sensacions i intentar relacionar els colors amb les sensacions, per exemple, el color groc ens aporta alegria, intel·ligència, felicitat.. i en excés és capaç de produir-nos mal general, massa activitat mental . Al contrari del negre que ens aporta silenci, elegància, poder... i en excés és capaç de produir-nos ser poc socials i un sentiment d’intimidació.
·      En definitiva, podríem dir que els colors són d’una gran importància a l’hora de triar els aliments tot i que hi ha excepcions.

BIBLIOGRAFIA
·        CHEFTEL, J-C.; CHEFTEL, H. Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos. Zaragoza : Acribia, 1980-83.
·        ANZALDÚA MORALES, A. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la pràctica. 1994

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada