dilluns, 15 de novembre del 2010

Com influeixen els colors en la nostra tria d'aliments?


RESULTATS
Gràcies als gràfics obtinguts em pogut veure que en el cas de les noies el sentiment que predomina és la força amb un 32,4% i en segon lloc l’amor amb un 18, 9, cosa ben estranya ja que nosaltres teníem la idea de que seria al inrevés. I en el cas dels nois hem pogut veure que els sentiment més repetit ha sigut l’alegria amb un 33,3% i en segon lloc l’amor amb un 20,8%. Mirant aquets resultats podríem deduí que els colors favorits d’aquests nois i noies segurament estan entre el groc, taronja i vermell, ja que aquest colors ens aporten alegria, energia, força, valor, vitalitat, entre d’altres.
CONCLUSIONS
Les principals conclusions extretes del nostre treball són les següents:
·      La vista és el sentit més important en relació amb l’acceptació d’un determinat aliment. Per tant, considerem que la possible resposta a la pregunta del títol del nostre projecte seria afirmativa.
·      Segons els gràfics obtinguts, podem afirmar que entre les noies la sensació més apropiada per a definir el seu color favorit és la força, en canvi en els nois predomina més l’alegria. A partir d’aquests resultats ens podem endinsar en el món de les sensacions i intentar relacionar els colors amb les sensacions, per exemple, el color groc ens aporta alegria, intel·ligència, felicitat.. i en excés és capaç de produir-nos mal general, massa activitat mental . Al contrari del negre que ens aporta silenci, elegància, poder... i en excés és capaç de produir-nos ser poc socials i un sentiment d’intimidació.
·      En definitiva, podríem dir que els colors són d’una gran importància a l’hora de triar els aliments tot i que hi ha excepcions.

BIBLIOGRAFIA
·        CHEFTEL, J-C.; CHEFTEL, H. Introducción a la bioquímica y tecnología de los alimentos. Zaragoza : Acribia, 1980-83.
·        ANZALDÚA MORALES, A. La evaluación sensorial de los alimentos en la teoría y la pràctica. 1994

diumenge, 14 de novembre del 2010

POSSIBLES TEMES

Tria el tema: Igualtat. Discriminació

Focalitza el tema: Voldriem centrarnos en la discriminació a l'escola, com afecta al lloc d'origen a les relacions amb els companys.

Les idees: És molt més fàcil integrarse en un lloc si és semblant en el que ja vivies, ja que sinó les costums seràn diferents etc..

Informa't: La discriminació és el tracte diferent i menyspreador a una persona per el seu gènere, religio etc.. També podem parlar de la discriminació positiva quan es tracta de donar un cert avantatge a un col·lectiu humà.

dilluns, 4 d’octubre del 2010

Escollim el tema!

Hem estat observant el treball de l'escriptura abreviada i hem arribat a les conclusions següents:

Què volem investigar?
La escriptura abreviada

Quin és el problema que volem abordar?
Si l'escriptura abreviada és un problema per l'educació.

Quins objectius concrets ens proposem?
Saber si la gent jove utilitza més paraules abreviades en els missatges de mòbil que els adults, i això afecta a la seva ortografia.
· Primer van estudiar la problemàtica dels mòbils entre la gent jove.
· I segon fan unes enquestes on comparen els resultats amb el correu electrònic.

Quins són els tres o quatre aspectes concrets que ens interessa tractar d'aquest problema?
 · La ortografia
 ·Si era un problema per l'educació.
 · Falta de comunicació verbal

diumenge, 3 d’octubre del 2010

Preguntes de comprensió del PROJECTE DE RECERCA

Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.

El projecte de recerca és un treball en el que el tema del qual el trien els components del grup, en canvi, el crèdit de síntesi el tema el donen i es treballen diferents matèries.

Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?

Enciclopèdies, Internet...

Anomena alguns dels diferents àmbits.
Ciències, Tecnologies, Català, Castella...
De quines parts ha de constar el projecte de recerca?
·Resum 
·Introducció 
·Contingut
·Material
·Resultat
·Conclusio
·Biografia


Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció.
Les idees principals, com ho és la hipòtesi.


Per què s’utilitzen els annexos? És una informació afegida, que no és necessaria per seguir el fil del treball.

dilluns, 27 de setembre del 2010

COM INICIAR EL PROJECTE DE RECERCA ?

"És necessari treballar amb un mètode, aplicant uns conceptes i unes tècniques específiques"
"Actualment podem accedir a molta informació,..., i això pot ser un problema"
"La informació per si mateixa no té valor"
"El treball de recerca pot ser una oportunitat per aprendre a treballar eficaçment amb la informació"

1r comentari: Estem d'acord amb el sentit de la primera oració, en canvi discrepem la segona oració ja que tenir molta informació no és cap problema. I per últim estem d'acord en l'ultima oració.

2n comentari: Després d'haver llegit  (Glòria Durban) La biblioteca escolar com a eina educativa, trobem que estem totalmen d'acord en el que l'autora diu ja que a vegades per exemple molta informació ens fa dubtar de la informació que es certa i la que no.

dilluns, 20 de setembre del 2010

Ciutadania

Què farem aquest curs?  Farem un blog a internet i cada dia apuntarem el que hem anat fent.

Què  vol dir fer recerca? Buscar informació amb una hipòtesi principal.

Què és la ciutadania? Un dret i un deure.

Quins temes tracta la matèria? La política i el bé comú, la convivència ciutadana, la igualtat entre homes i dones...

Quins us resulten més interesants? La igualtat entre homes i dones, ajuda al desenvolupament.