dilluns, 27 de setembre del 2010

COM INICIAR EL PROJECTE DE RECERCA ?

"És necessari treballar amb un mètode, aplicant uns conceptes i unes tècniques específiques"
"Actualment podem accedir a molta informació,..., i això pot ser un problema"
"La informació per si mateixa no té valor"
"El treball de recerca pot ser una oportunitat per aprendre a treballar eficaçment amb la informació"

1r comentari: Estem d'acord amb el sentit de la primera oració, en canvi discrepem la segona oració ja que tenir molta informació no és cap problema. I per últim estem d'acord en l'ultima oració.

2n comentari: Després d'haver llegit  (Glòria Durban) La biblioteca escolar com a eina educativa, trobem que estem totalmen d'acord en el que l'autora diu ja que a vegades per exemple molta informació ens fa dubtar de la informació que es certa i la que no.

dilluns, 20 de setembre del 2010

Ciutadania

Què farem aquest curs?  Farem un blog a internet i cada dia apuntarem el que hem anat fent.

Què  vol dir fer recerca? Buscar informació amb una hipòtesi principal.

Què és la ciutadania? Un dret i un deure.

Quins temes tracta la matèria? La política i el bé comú, la convivència ciutadana, la igualtat entre homes i dones...

Quins us resulten més interesants? La igualtat entre homes i dones, ajuda al desenvolupament.