dilluns, 4 d’octubre del 2010

Escollim el tema!

Hem estat observant el treball de l'escriptura abreviada i hem arribat a les conclusions següents:

Què volem investigar?
La escriptura abreviada

Quin és el problema que volem abordar?
Si l'escriptura abreviada és un problema per l'educació.

Quins objectius concrets ens proposem?
Saber si la gent jove utilitza més paraules abreviades en els missatges de mòbil que els adults, i això afecta a la seva ortografia.
· Primer van estudiar la problemàtica dels mòbils entre la gent jove.
· I segon fan unes enquestes on comparen els resultats amb el correu electrònic.

Quins són els tres o quatre aspectes concrets que ens interessa tractar d'aquest problema?
 · La ortografia
 ·Si era un problema per l'educació.
 · Falta de comunicació verbal

diumenge, 3 d’octubre del 2010

Preguntes de comprensió del PROJECTE DE RECERCA

Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.

El projecte de recerca és un treball en el que el tema del qual el trien els components del grup, en canvi, el crèdit de síntesi el tema el donen i es treballen diferents matèries.

Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?

Enciclopèdies, Internet...

Anomena alguns dels diferents àmbits.
Ciències, Tecnologies, Català, Castella...
De quines parts ha de constar el projecte de recerca?
·Resum 
·Introducció 
·Contingut
·Material
·Resultat
·Conclusio
·Biografia


Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció.
Les idees principals, com ho és la hipòtesi.


Per què s’utilitzen els annexos? És una informació afegida, que no és necessaria per seguir el fil del treball.